Logo

eB2B Procurement Platform Public Information Bulletin Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt 

Pomoc techniczna w godzinach 07:00-16:00 w dni robocze:
tel.+48 22 428 19 28 
admin@eb2b.com.pl
 
Właścicielem platformy jest:
eB2B Service Sp. z o.o. Sp.k.
www.eb2b.com.pl
AL. KEN 51 lok. U21
02-797 Warszawa
NIP: 951-235-77-50
REGON: 146200473
KRS: 0000426361
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 5.000 PLN